GİZLİ MÜŞTERİ PROJESİ

<h2 style="text-align:center"><strong><span style="color:#16a085"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">GİZLİ M&Uuml;ŞTERİ PROJESİ</span></span></strong></h2>

GİZLİ MÜŞTERİ PROJESİ

Gizli Müşteri projeleri,müşterilerimize özel olarak tasarladığımız bir performans ölçüm sistemidir. Farklı sektörlerden büyük yada küçük ölçekli markaların tüm satış mecralarında müşterilerine sunduğu her türlü hizmet ve kalite standartlarının denetimi ve elde ettiğimiz verilerin anlık ve ileriye dönük kullanılabilir sayısal verilere (big data) dönüştürülmesini sağlamaktayız.

Gizli müşteri ziyaretleri sonucunda elde edilen raporlanmış ve analiz edilmiş görsel ve sayısal verilerle tüm sorularınıza yanıt bularak. şube ve personel karneleriyle periyodik olarak sizlere sunum yapmaktayız. Markanıza  ait bütün birimlerde aynı seviyede ve ölçülebilir hizmet kalitesini sağlayıp bunu sürekli hale getirmek için uyguladığımız GİZLİ MÜŞTERİ araştırmaları ile müşteriniz gözünden hedefe yönelik performans değerlendirmesi sunuyoruz. Aynı zamanda bu ölçümlemelere rakipleri de dahil ederek; rakiplerinize göre hizmet kalitelerinin hangi seviyede olduğunu da ölçerek sizlere sunmaktayız.

GİZLİ MÜŞTERİ uygulamasındaki amaç, markanızın gözüyle güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfederek en kısa zamanda tüm birimlerinde kalıcı ve istenilen hizmet standartlarını sağlamaktır. Hizmetlerinizi kendi müşterilerinizin bakış açısından sizin gerçek müşterileriniz tarafından görmek markanızın tüm stratejisini belirlemek için en önemli etkendir.

Gizli Müşteri projelerinden maksimum düzeyde performans alabilmeniz için size en uygun modeli ve frekansları seçerek , birlikte tüm adımları kurgulamaktayız bayi yada şubelerinize gerçekleştireceğimiz periyodik ziyaretler sonucunda hizmet noktalarınızdaki eksikleri giderilebilir ve bu noktaların performans karşılaştırılmaları yapılabilirsiniz dönemsel olarak yada nelirli bir dönemde tüm kurumun hizmet ve ürün kalitesi gözlemleyebilirsiniz.

Gizli Müşteri Araştırması, markanıza en uygun olarak seçilmiş gerçek müşterilerin önceden vermiş olduğumuz eğitimlerle hizmet süreçlerinizi ölçümlemeleri ve deneyimlerini ayınlatıcı bir şekilde ayrıntılı ve tarafsız şekilde rapor etmeleri eylemidir. Gizli Müşteri araştırmasındaki en önemli nokta, hizmeti veren personelin, kime hizmet sunduğunu bilmemesi ve hizmet sunduğu müşteriyi sıradan bir müşteri gibi görmesidir.

Gizli müşteri projeleri hata aramak için değil mevcut duruma ayna tutmak için yapılır. Gizli Müşteri çalışması asla bir denetleme mantığında olmamalıdır. Bu nedenle tüm bu çalışmalarda gerçek tüketiciler yer almalıdır. Oscar Araştırma ekibi GİZLİ MÜŞTERİ bir “casusluk” değil bir gelişim programı olarak kabul eder ve tüm projelerinde bu konudaki ESOMAR ETİK İLKERİNE tamamen bağlı olarak çalışır.