Personel Eğitimi

Personel Eğitimi Nedir?


Personel eğitimi, bir kurum içerisindeki yeni veya çalışma verimi düşük olan personellerin çalışma verimlerini arttırmak veya personelleri, şirketin misyon, vizyon ve işletme politikalarına hazırlamak / uyum sağlatmak amacıyla, çeşitli konu başlıklarında bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik verilen eğitimlerin tümüdür.
Personel eğitiminin bir alt başlığı olan personel geliştirme ise, mevcut durumu itibariyle başarılı olan ve terfi etmesi veya daha fazla sorumluluk alması planlanan bir personelin, mevcut durumunu daha da geliştirmek amacıyla verilen eğitimlerin tamamıdır.


Personel eğitimi, doğru zamanda ve doğru biçimde yapıldığında hem şirkete hem de personelin kendisine büyük ve bol miktarda faydalar sağlar.


Oscar Araştırma, faaliyet sektörü fark etmeksizin personel eğitimi veren firmalardan biridir.

Kurumunuz faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun, Oscar Araştırma'dan personel eğitimi hizmeti alabilir ve bu hizmeti alarak şirket performansını geliştiren onlarca kurumsal firmadan biri olabilir.
Ayrıca, Oscar Araştırma bünyesinde personel eğitimi aldıktan sonra, gizli müşteri araştırma hizmeti de alarak, verilen eğitimin personelleriniz tarafından ne kadar özümsendiğini ve doğru uygulanıp uygulanmadığını da sağlıklı bir biçimde denetleyebilirsiniz. Bunun için lütfen Gizli Müşteri Araştırma Hizmeti sayfamızı ziyaret ediniz. Verilen eğitim ve eğitimin denetlenmesinin ardından, ayrıca Oscar Araştırma bünyesinde bir Rakip Analizi hizmeti de alarak, sektörde size rakip olan firmaların aynı konu başlıklarında ne durumda olduğunu araştırıp ölçebilir, raporlarını kolayca kendi raporlarınızla karşılaştırabilirsiniz. Eğitim, denetleme ve rakip analizi üçlemesi sayesinde şirket performansınızı ve hizmet / üretim kalitenizi arttırmaya yönelik bütünleşik bir çalışma yürütmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Personel eğitimi ile neler kazanırsınız?

Doğru zamanda ve biçimde verilen bir personel eğitiminin kurumunuza kazandıracakları;

  • Şirketinizin çözüme odaklı çalışma, sorunları daha hızlı çözme ve insiyatif alabilme kapasitesini arttırır,
  • Tartışmasız biçimde, şirketin üretim ve hizmet kalitesini arttırır,
  • Ekstra sorumluluklar için şirkette mevcut olan personellerden kaynak yaratmaya olanak sağlar,
  • Hizmet üretimi, şirket yönetimi ve personel maliyetini azaltır,
  • Personelin üstleri ile olan iletişimini düzenler,
  • Yeniliklere kapalı olan personellerin açılım göstermesine ve yumuşamasına katkıda bulunur,
  • Personelinizin yaptığı işte kendine güvenini, bu sayede iç motivasyonunu ve verimliliğini arttırır,
  • Meslekî tatminsizlik duygusunun önüne geçerek personellere yaptıkları işlerde tatmin hissi alma olanağı sağlar.

Personel eğitimi yöntemleri nelerdir?

Personel eğitimi, genelde, personel iş başındayken şirketin içerisinde ve personelin çalışma sahası dâhilinde uygulanır. Fakat bazı durumlarda, örneğin çalışma sahası eğitim verilemeyecek kadar verimsiz ve uygunsuz olduğunda veya personellerin başka bir mekânda daha iyi eğitim alabileceği düşünülüyorsa, şirket dışında bir mekânda, personeli işten uzaklaştırarak da uygulanabilmektedir.

İşbaşı Personel Eğitimi

Personele şirket bünyesindeki çalışma ortamındayken eğitim verme yöntemidir. Şirket içerisinde uygulanan personel eğitimi, doğal ortamında uygulandığından; daha hızlı öğrenmeye, öğrenilenleri anında uygulamaya ve pratik geliştirmeye, hataların kolay tespit edilmesine ve iş akışının devam etmesine olanak tanır. Çalışma sahasında personel eğitimi uygulaması yapmanın tek dezavantajı, genel olarak gürültülü ve çok personelli ortamlarda eğitim alan personelin dikkatinin kolay dağılabilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için eğitim alan personelleri daha izole bir ortama dâvet etmek mümkündür.

Personel eğitiminin bu şekilde uygulanan biçimine işbaşı personel eğitimi adı verilir; ve iş üzerinde öğrenme, çıraklık, iş değiştirme ve sorumluluk verme en fazla tercih edilen işbaşı eğitim yöntemlerindendir.

İşdışı Personel Eğitimi

Personele, şirketin içinde vey dışında, fakat personel iş başında değilken verilen personel eğitimi türüdür.

Bu tür bir eğitim uygulaması sayesinde ise genelde teorik bilgiler daha kolay ve hızlı öğrenilir, pedagojik yöntemlerle eğitim vermek daha kolaydır ve personel eğitim aldığını daha açık ve net biçimde hissedebilmekte, bu sayede eğitim konularına ve eğitim alıyor olduğu gerçeğine daha kolay adapte olabilmektedir.

Konferans ve seminerler, benzer koşullarda öğrenme, rol oynama, örnekler ve laboratuvar yöntemleri en fazla tercih edilen iş dışı eğitim yöntemleridir.

Oscar Araştırma'nın 11 yıllık personel eğitimi tecrübesi, birlikte çalıştığı alanında uzman eğitmen kadrosu ve personel eğitimiyle beraber verdiği sektörel danışmanlık hizmeti ile personellerini eğiterek ürün ve hizmet kalitesini arttıran, şirket performansını yükselten onlarca kurumsal firmadan biri olmak için, siz de hemen Oscar ile iletişime geçin!

Oscar Araştırma İletişim >>