PAZAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

<h2 style="text-align:center"><span style="color:#16a085; font-family:Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>PAZAR ARAŞTIRMA Y&Ouml;NTEMLERİ</strong></span></span></h2>

PAZAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Anket uygulamanın çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Bu yöntemler arasından ihtiyaç duyulan verileri sağlamayı hedefleyerek, sizin için en verimli sonucu sağlayacak, en uygun metodun seçilmesi önemlidir.Anket uygulamanın çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Bu yöntemler arasından ihtiyaç duyulan verileri sağlamayı hedefleyerek, sizin için en verimli sonucu sağlayacak, en uygun metodun seçilmesi önemlidir.

Kalitatif yöntemler

Derinlemesine Görüşmeler (In Depth Görüşmeler)

Nitel bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemde bir konu hakkında, bilgi sahibi olan deneyimli ve yetkin kişilerin konuya olan bakış açılarını, yaklaşımlarını, beklenti ve düşüncelerini gözlemleyebilmek amaçlanır ve bu doğrultuda kişilerle mülakat şeklinde tek tek görüşme yapılarak sonuçlar elde edilir.

Odak Gruplar

Bu yöntemde bir konunun derinlemesine incelenmesi ile spontane olarak farklı görüşler veya benzer düşünceler ortaya çıkarmak hedeflenmekte olup, bir grup insanın bir araya gelerek bir moderatör yöneticiliğinde bilgi toplama hedeflenmektedir.

Bu yöntemde bir konunun derinlemesine incelenmesiyle farklı görüşler veya benzer düşünceler ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Belirlenmiş konu hakkında görüş sahibi olan katılımcılar bir araya gelerek önceden belirlenmiş yönergeler çerçevesinde moderatör katılımıyla fikirlerini belirtlerek bilgi aktarımı sağlamaktadırlar. bu aktarım gerçekleşirken  katılımcılara ait nitel söylemlerin toplumsal bağlamına ışık tutar.

 Kantitatif Yöntemler

CAMI-Mobil (Bilgisayar Destekli Cep Telefonu Anketi)

CAMI yöntemi araştırmaya katılan kişilerin, anketlere akıllı telefonları aracılığıyla ulaşımını esas almaktadır.  CAMI yöntemi günümüz şartlarında uygulanabilirlik ve verimlilik açısından en etkin yöntem olarak öne çıkmaktadır. Birçok sektörden müşterimiz için klasik saha çalışmalarıyla kıyaslanamayacak kadar hızlı şekilde, hedeflenmiş bir kitleden veri toplayarak, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları raporları sunmaktayız. Halihazırda Oscar Araştırma bünyesindeki, Türkiye genelinde 15 bini aşkın kullanıcımızın görüşlerini analiz ederek ihtiyaç duyduğunuz verileri 48 saat içerisinde sizlere ulaştırıyoruz. Anket analiz ve raporlaması, tecrübeli ekimiz tarafından özel programlar ile analiz edilerek (SPSS, SYSTAT, SAS, Statistika vb.) işlenir ve tarafınıza sunulur

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Neden mobil anket (CAMI) yöntemini tercih etmelisiniz?

-Ekonomik bir yöntemdir.

-Kolay uygulama imkanı sunar.

-Araştırmacı yüz yüze görüşme gerçekleştirmediğinden gizliliğin korunmasına olanak tanımaktadır ve cevap vereni etkileme olasılığı düşüktür.

-Örneklem büyüklüğü istenilen doğrultuda belirlenebilmektedir.

-Anket sonuçları nicel değerlerle sunulmaktadır.

 

 

CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi)

Bilgisayar Destekli İnternet Anketi (CAWI) İnternet’i kullanan bir anket tekniğidir. Kişi kimsenin etkisi veya uyarısı olmaksızın elektronik ortamdan ulaştığı anketi doldurmaktadır. Ardından tamamlanmış anket e-posta ile gönderilebilir ya da internet sitesi üzerinden paylaşılabilir.

 

CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Anket)

CAPI yöntemi yüz yüze olarak dizüstü bilgisayarlar, tabletler ile gerçekleştirilen bir anket türüdür. Kullanıcıların bulundukları lokasyon GPS bağlantısı sayesinde görüntülenebilmektedir. GPS sayesinde, araştırmaya dahil olan kişilerin bulunduğu konumların doğruluğunun tespiti sağlanmaktadır.

 

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi)

 Telefon ile yapılan bir anket türüdür. Katılımcılar, belirli bir veri tabanı üzerinden veya rassal (rastgele) yöntem ile belirlenerek aranmakta ve anket katılımcıya okunarak cevaplanm  ası sağlanmaktadır. Anlık olarak alınan cevaplar, anketörler tarafından manuel olarak bilgisayarlarda ilgili anketlerin içerisine aktarılmaktadır.

PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılan Yüz Yüze Anket)

Kağıt kalem ile yapılan klasik bir anket türüdür. Günümüzde profesyonel anket projelerinde kullanım alanı kalmamıştır.